Characterization of soil organisms involved in the degeneration of ammophila-arenaria

W.H. Van der Putten, P.W.T. Maas, W.J.M. Van Gulik, H. Brinkman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)845-852
  TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit