Characterization of the Candida parapsilosis complex in East China: species distribution differs among cities

Y.P. Ge, T. Boekhout, P. Zhan, G.X. Lu, Y. Shen, M. Li, H.F. Shao, W.D. Liu

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    19 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of the Candida parapsilosis complex in East China: species distribution differs among cities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences