Characterization of the Light-Field in Laboratory Scale Enclosures of Eutrophic Lake Water (Lake Loosdrecht, the Netherlands)

H.J. Gons, J.C. Kromkamp, M. Rijkeboer, O. Schofield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-109
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume238
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit