Characterization of the microbial community in different types of Daqu samples as revealed by 16S rRNA and 26S rRNA gene clone libraries

Xiao-Wei Zheng, Zheng Yan, M. J. Robert Nout, Teun Boekhout, Bei-Zhong Han, Marcel H. Zwietering, Eddy J. Smid

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  97 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)199-208
  TijdschriftWorld Journal of Microbiology and Biotechnology
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jan. 2015

  Citeer dit