Characterization of the Pyrenophora net blotch disease complex of barley

J.P. Louw, P.W. Crous, G. Holz, B.J.H. Janse, D. Victor, J. Tunbridge

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1994

    Citeer dit