Characterization of the Ramulispora herpotrichoides population in South Africa

G.F. Campbell, B.J.H. Janse, P.W. Crous, G.F. Marais

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume91
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit