Charakteristische Unterschiede in der Besiedlung finnischer, deutscher und hollandischer Küstensalzwiesen durch Turbellarien

M. Bilio

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Duits
  Pagina's (van-tot)305-318
  TijdschriftVeröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung in Bremerhaven
  Volume2I
  Nummer van het tijdschriftSonderband
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit