Charity in the Dutch Republic: an introduction

L. Heerma van Voss, M.H.D. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-197
TijdschriftContinuity and Change
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit