Charles Boost in een vooroorlogse beeldenstrijd: Stelling nemen tegen de NSB in De Blaasbalg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

5 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageCharles Boost in a prewar battle of images: Taking position against Dutch National-Socialists in 'De Blaasbalg'
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-27
Aantal pagina's4
TijdschriftStripschrift
Volume55
Nummer van het tijdschrift477
StatusGepubliceerd - okt. 2022

Citeer dit