Check in / check uit. De digitalisering van de openbare ruimte.

C.C.G. van t Hof, R. van Est, F. Daemen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Samenvatting

Camera’s op straat, een chipkaart in het openbaar vervoer en straks ook landkaarten met live beelden. Het boek Check in / Check uit. De digitalisering van de openbare ruimte laat zien dat de informatiesamenleving een nieuwe fase ingaat waarin de openbare ruimte verder digitaliseert. Dagelijkse handelingen als geld betalen, door de OV-poortjes lopen en autorijden, worden steeds meer vastgelegd. Onze digitale identiteit wordt daardoor steeds rijker. Het Rathenau Instituut pleit voor een actievere rol van de gebruiker in deze nieuwe fase. Door hem meer controle te geven over zijn eigen persoonsgegevens, kan hij meer kan profiteren van het profiel dat van hem is opgebouwd. Op donderdag 20 mei komt het boek uit en vindt een talkshow met verschillende gasten plaats in Las Palmas in Rotterdam. Nieuwe fase in de informatiesamenleving Het Rathenau Instituut signaleert een nieuwe fase in de informatiesamenleving waarin de ruimtelijke dimensie erbij komt. ‘Nu de digitale ruimte steeds meer als een schil om de fysieke omgeving komt te liggen, moeten wij opnieuw kijken naar de regulering van onze gedigitaliseerde openbare ruimte’ aldus de auteurs van Check in / Check uit. De auteurs presenteren twaalf ontwerpprincipes om deze nieuwe fase vorm te geven. Daarin speelt de gebruiker een belangrijke rol. Deze zou meer controle moeten krijgen over zijn eigen profiel. Soms willen mensen anoniem blijven en soms willen zij herkend worden. Laat ze zelf die keuze maken. Onbegrijpelijke gebruikersovereenkomsten waarin de burger geen zicht heeft op wie er wat met zijn gegevens doet, helpen hem daar niet bij. Maak de persoonsgegevens niet alleen transparanter, maar laat de gebruiker er ook van profiteren. Dat kan een best pricing system in het openbaar vervoer zijn of informatie waarmee je kan zien of er files zijn. Om dat te bereiken, dienen de overheid en het bedrijfsleven de informatie die zij via diverse informatiesystemen verzamelen, beter toegankelijk te maken. Niet alleen omdat de gebruiker recht heeft op deze informatie, maar ook om de acceptatie van dergelijke nieuwe diensten te vergroten.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieRotterdam
UitgeverijNAi Publishers
Aantal pagina's271
ISBN van geprinte versie9789056627409
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit