Chemical and structural effects of invasive plants on herbivore-parasitoid/predator interactions in native communities

J.A. Harvey, T. Fortuna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical and structural effects of invasive plants on herbivore-parasitoid/predator interactions in native communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology