Chemical composition and energy contents of copepods and cladocerans in relation to their size

J. Vijverberg, Th.H. Frank

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)333-345
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit