Chemical control of mussel settlement in a cooling water system using acrolein

J.W. Rijstenbil, G.C. Van Galen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)187-195
  TijdschriftEnvironmental Pollution
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit