Chemical defense, mycorrhizal colonization and growth responses in Plantago lanceolata L.

G.B. De Deyn, A. Biere, W.H. Van der Putten, R. Wagenaar, J.N. Klironomos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical defense, mycorrhizal colonization and growth responses in Plantago lanceolata L.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology