Chemical ecology of insect parasitoids in a multitrophic above- belowground context

R. Soler, T.M. Bezemer, J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

8 Citaten (Scopus)
22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelChemical Ecology of Insect Parasitoids
RedacteurenE. Wajnberg, S. Colazza
UitgeverijWiley-Blackwell
Pagina's64-85
ISBN van geprinte versie978-1-1184-0952-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit