Chemoattractant and neutrophil degranulation activities related to interleukin-8 in vitreous fluid in uveitis and vitreoretinal disorders

J.H. de Boer, C.E. Hack, A.J. Verhoeven, G.S. Baarsma, P.T.V.M. de Jong, A.J.A.M. Rademakers, W.A.E.J. de Vries-Knoppert, A. Rothova, A. Kijlstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

86 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3376-3385
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume34
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit