Chicken gut microbiome members limit the spread of an antimicrobial resistance plasmid in Escherichia coli

Sarah J. N. Duxbury (Co-auteur), Jesse B. Alderliesten, Mark P. Zwart, Arjan Stegeman, Egil A. J. Fischer, J. Arjan G. M. de Visser (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer20212027
TijdschriftProceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
Volume288
Nummer van het tijdschrift1962
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit