Child care and child births: the role of grandparents in the Netherlands

F. Thomése, A.C. Liefbroer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Child care and child births: the role of grandparents in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences