Child Separation: (Post)Colonial Policies and Practices in the Netherlands and Belgium

Geertje Mak, Marit Monteiro, Elizabeth Wesseling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-28
Aantal pagina's25
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume135
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit