Children of the revolution: The impact of 1960s and 1970s cultural identification on baby boomers’ views on retirement

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)747-757
TijdschriftResearch on Ageing
Volume44
Nummer van het tijdschrift9-10
Vroegere onlinedatum25 mrt. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2022

Citeer dit