Children of the revolution: The impact of 1960s and 1970s cultural identification on baby boomers’ views on retirement

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftResearch on Ageing
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 mrt. 2022

Citeer dit