Children with a star: jewish youth in nazi Europe

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-124
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume108
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit