Chinese linkage, leverage, and Cambodia’s transition to hegemonic authoritarianism

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)840-857
TijdschriftDemocratization
Volume28
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit