Chinese Malay in late-colonial Java

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)294-314
TijdschriftIndonesia and the Malay World
Volume45
Nummer van het tijdschrift133
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit