Chinese Parent-Child Relationships in Later Life in the Context of Social Inequalities: Die Beziehungen zwischen älteren chinesischen Eltern und ihren Kindern im Kontext sozialer Ungleichheiten

T. Emery, P.A. Dykstra, Maja Djundeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chinese Parent-Child Relationships in Later Life in the Context of Social Inequalities: Die Beziehungen zwischen älteren chinesischen Eltern und ihren Kindern im Kontext sozialer Ungleichheiten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences