Chitin- and Keratin-Rich Soil Amendments Suppress Rhizoctonia solani Disease via Changes to the Soil Microbial Community

Beatriz Andreo-Jimenez, Mirjam T. Schilder, Els H. Nijhuis, Dennis E. Te Beest, Jaap Bloem, Johnny H.M. Visser, Gera van Os, Karst Brolsma, Wietse de Boer, Joeke Postma (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chitin- and Keratin-Rich Soil Amendments Suppress Rhizoctonia solani Disease via Changes to the Soil Microbial Community'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences