Chocolate spot disease of Eucalyptus.

R. Cheewangkoon, J.Z. Groenewald, K.D. Hyde, C. To-anun, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)61-69
  TijdschriftMycological Progress
  Volume11
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit