Cholesterol and Age-related maculopathy: Is there a link?

R. van Leeuwen, C.C.W. Klaver, J.R. Vingerling, A. Hofman, B.H.C. Stricker, C.M. van Duijn, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)750-752
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume137
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit