Cholesterol dependent and Amphotericin B resistant isolates of a Candida glabrata strain from an Intensive Care Unit patient.

A. Rezusta, C. Aspiroz, T. Boekhout, J.F. Cano, B. Theelen, J. Guarro, M.C. Rubio

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    5 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Cholesterol dependent and Amphotericin B resistant isolates of a Candida glabrata strain from an Intensive Care Unit patient.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences