Cholesterol lowering medication and risk of age related maculopathy: prospective cohort study with cumulative exposure measurement

R. van Leeuwen, J.R. Vingerling, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong, B.H.C. Stricker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)255-256
TijdschriftBMJ
Volume326
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit