Chondroitin 6-sulphate is required for neuroplasticity and memory in ageing

Sujeong Yang, Sylvain Gigout, Angelo Molinaro, Yuko Naito-Matsui, Sam Hilton, Simona Foscarin, Bart Nieuwenhuis, Chin Lik Tan, Joost Verhaagen, Tommaso Pizzorusso, Lisa M Saksida, Timothy M Bussey, Hiroshi Kitagawa, Jessica C F Kwok, James W Fawcett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chondroitin 6-sulphate is required for neuroplasticity and memory in ageing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences