Chondroitinase gene therapy improves upper limb function following cervical contusion injury

Nicholas D James, Jessie Shea, Elizabeth M Muir, J. Verhaagen, Bernard L Schneider, Elizabeth J Bradbury

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

140 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chondroitinase gene therapy improves upper limb function following cervical contusion injury'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences