Choroidal metastasis of oesophageal sqamous cell carcinoma

C.M. Mooy, P.T.V.M. de Jong, A.M. Verbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-71
TijdschriftInternational Ophthalmology
Volume14
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit