Chris Vennix, Het oude stukgoed, Coolegem Media: Rotterdam 2014: Verhalen en feiten uit de Rotterdamse haven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11
Aantal pagina's1
TijdschriftKroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit