Christelijke voetbalverenigingen in Fryslân

G. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

180 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-5
Aantal pagina's3
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit