Chromatin Conformation Links Putative Enhancers in Intracranial Aneurysm-Associated Regions to Potential Candidate Genes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromatin Conformation Links Putative Enhancers in Intracranial Aneurysm-Associated Regions to Potential Candidate Genes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences