Chromatin-dependent regulation of secondary metabolite biosynthesis in fungi: is the picture complete?

J. Collemare, M.F. Seidl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFEMS Microbiology Reviews
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 jun. 2019

Citeer dit