Chromatin loops, gene positioning, and gene expression

S. Holwerda, W. de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromatin loops, gene positioning, and gene expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences