Chromoblastomycosis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  212 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TijdschriftClinical Microbiology Reviews
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit