Chromoblastomycosis by Fonsecaea: Infection routes, detection and therapy

M.J. Najafzadeh, V.A. Vicente, J. Sun, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit