Chromoblastomycosis caused by a meristematic mutant of Fonsecaea monophora

L. Xi, C. Lu, J. Sun, X. Li, H. Liu, J.Z. Zhang, Z. Xie, G.S. de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromoblastomycosis caused by a meristematic mutant of Fonsecaea monophora'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences