Chromoblastomycosis caused by Rhinocladiella aquaspersa.

G.M. González, O.C. Rojas, J.G. González, Y. Kang, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  21 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)148-151
  TijdschriftMedical Mycology Case Reports
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit