Chromoblastomycosis due to Fonsecaea monophora misdiagnosed as sporotrichosis and cutaneous tuberculosis in a pulmonary tuberculosis patient

Dongmei Shi, Wei Zhang, Guixia Lu, G Sybren de Hoog, Guanzhao Liang, Huan Mei, Hailin Zheng, Yongnian Shen, Weida Liu

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    5 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromoblastomycosis due to Fonsecaea monophora misdiagnosed as sporotrichosis and cutaneous tuberculosis in a pulmonary tuberculosis patient'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences