Chromoblastomycosis due to Fonsecaea pedrosoi and F. monophora in Cuba

H. Badali, M. Fernandez-Gonzalez, B. Mousavi, M.T. Illnait-Zaragozi, J.C. Gonzalez-Rodriguez, G.S. de Hoog, J.F.G.M. Meis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromoblastomycosis due to Fonsecaea pedrosoi and F. monophora in Cuba'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences