Chromoblastomycosis in Latin America and the Caribbean: epidemiology over the past 50 years

Armando Guevara, Nathan Pereira Siqueira, Andreia Ferreira Nery, Leticia Rossetto da Silva Cavalcante, Ferry Hagen, Rosane Christine Hahn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromoblastomycosis in Latin America and the Caribbean: epidemiology over the past 50 years'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences