Chromothripsis in congenital disorders and cancer: similarities and differences

W.P. Kloosterman, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromothripsis in congenital disorders and cancer: similarities and differences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences