Chromothripsis in healthy individuals affects multiple protein-coding genes and can result in severe congenital abnormalities in offspring

Mirjam S de Pagter, Markus J van Roosmalen, Annette F Baas, Ivo Renkens, Karen J Duran, Ellen van Binsbergen, Masoumeh Tavakoli-Yaraki, Ron Hochstenbach, Lars T van der Veken, Edwin Cuppen, Wigard P Kloosterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromothripsis in healthy individuals affects multiple protein-coding genes and can result in severe congenital abnormalities in offspring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences