Chronic concerns. [Overview]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Dr Leo J G van Wissen and Dr Joop A A de Beer, of the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, discuss reducing health inequalities among an ageing population…
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)172
TijdschriftPublic Service Review: European Union
Nummer van het tijdschrift25
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chronic concerns. [Overview]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit