Chronic infusion of taurolithocholate into the brain increases fat oxidation in mice

Hannah M Eggink, Lauren L Tambyrajah, Rosa van den Berg, Isabel Mol, Jose K van den Heuvel, Martijn Koehorst, Albert K Groen, Anita Boelen, A. Kalsbeek, Johannes A Romijn, Patrick C N Rensen, Sander Kooijman, Maarten R Soeters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chronic infusion of taurolithocholate into the brain increases fat oxidation in mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences