Chronic sleep reduction is associated with academic achievement and study concentration in higher education students

Kristiaan B van der Heijden, M Vermeulen, Claire E H M Donjacour, Marijke C M Gordijn, Hans L Hamburger, Anne M Meijer, Karin J van Rijn, Monique Vlak, Tim Weysen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

210 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chronic sleep reduction is associated with academic achievement and study concentration in higher education students'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences