Chronic stress undermines the compensatory sleep efficiency increase in response to sleep restriction in adolescents.

R.G. Astill, D. Verhoeven, R.L. Vijzelaar, E.J.W. Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)373-379
TijdschriftJournal of Sleep Research
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit